Szkoła Podstawowa Nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie
 
Strona główna
   
Poniedziałek 24.11.2014
Ilość odwiedzin: 948427

                                                                          

WITAMY NA STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 285 IM. JANA MARCINA SZANCERA

 

Motto naszej szkoły brzmi:

„Dobre wychowanie, rzetelna nauka

i wszechstronny rozwój”.

 

W „Szancerówce”:

 • stwarzamy odpowiednie warunki, aby każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości;
 • oferujemy szeroki wachlarz kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć specjalistycznych;
 • zapewniamy uczniom zdolnym rozwój ich talentów poprzez indywidualne programy nauki i działania podejmowane w ramach Warszawskiego Programu Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”;
 • wspieramy uczniów z trudnościami dydaktycznymi, jesteśmy „Szkołą przyjazną uczniom z dysleksją”;
 • diagnozujemy wiedzę, umiejętności, typ uczenia się  i rozwój psychofizyczny uczniów, by wspomóc rodziców w procesie wychowania, edukacji i rozwoju ich pociech;
 • wykorzystujemy zdobycze nowoczesnej dydaktyki – ocenianie kształtujące, gamę różnorodnych metod aktywizujących, narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna);
 • rozwijamy artystyczne pasje i kreatywność  wychowanków poprzez zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, fotograficzne, muzyczne, szachowe, program „Odyseja umysłu”;
 • dbamy o bezpieczeństwo uczniów, a także o to, by uczniowie mogli zdobywać wiedzę i umiejętności w przyjaznej atmosferze;
 • uwrażliwiamy na potrzeby innych poprzez działalność kół wolontariatu i liczne akcje charytatywne;
 • troszczymy się o harmonijny rozwój wychowanków, oferując im różnorodne zajęcia sportowe;
 • osiągamy wysokie i bardzo wysokie wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty;
 • odnosimy liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu dzielnicy, miasta, województwa i kraju; nasi uczniowie są laureatami nagród „Orzeł Targówka”, „Ośmiu wspaniałych”;
 • nasi nauczyciele są profesjonalistami, ciągle doskonalą swój warsztat pracy, to ludzie z pasją, osoby otwarte na drugiego człowieka.  

 


Nasi partnerzy

 • Organ prowadzący szkołę - m. st. Warszawa, Dzielnica Targówek
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13 ul. Odrowąża 75
 • Straż Miejska
 • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65 ul. Krasnobrodzka 11
 • Bank City Handlowy
 • VIII Ogród Jordanowski, ul. Suwalska 13 
 • Pływalnia „Polonez”
 • Dom Kultury „Świt”
 • Dom Kultury "Zacisze"
 • Spółdzielczy Dom Kultury "Jowisz"
 • Klub Osiedlowy "Lira"
 • Teatr Rampa
 • SCEK w Teatrze Staromiejskim
 • Teatr Wertep
 • Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” 
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 • Caritas 
 • Uniwersytet Warszawski 
 • Przedszkole nr 119
 • Przedszkole nr 90
 • Przedszkole nr 113 - Przedszkole w Tęczowym Kręgu
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 • Fundacje: Fundacja Dzieci Niczyje, „Kaleka czy COOL-awy”,
 • Fundacja Kronenberga 
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Warszawa Praga - Północ, 73 WDH "Czartak" i 73 WGZ "Skierki"
 • Świetlica "Świetlik" ul. Krasnobrodzka 11
 • UKS - Mazowieckie Centrum Karate
 • Kumojudo - zajęcia judo
 • AD - DANCE - nauka tańca towarzyskiego
 • "Puenta" - nauka tańca nowoczesnego
 • Firma Yes - Kursy Języka Angielskiego
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Wyższe uczelnie warszawskie
 • Agencja Rynku Rolnego