Nawigacja

Nasza szkoła Historia szkoły Patron Hymn / Pieśń szkolna Absolwenci naszej szkoły Statut Program wychowawczy Ocenianie wewnątrzszkolne Program profilaktyki Procedura uzyskiwania zwolnień KAZiO w Szkole

O szkole

Nasza szkoła

 

Misja Szkoły 

 

Misją Szkoły Podstawowej Nr 285

im. Jana Marcina Szancera jest:

 

„Dobre wychowanie, rzetelna nauka i wszechstronny rozwój”

 

 Tylko umiejętna realizacja tych zadań gwarantuje pełny sukces w przygotowaniu młodego człowieka

do podjęcia nauki na poziomie gimnazjum.

Nasza szkoła ma bogate tradycje inspirowane twórczością naszego patrona. Stwarzamy uczniom warunki

do efektywnej nauki i wszechstronnego rozwoju.  

Pomagamy w odkrywaniu talentów i dbamy o ich rozwijanie.

Opieką otaczamy uczniów wymagających pomocy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Wspólnie z rodzicami staramy się, aby każdy czuł się u nas dobrze

i mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.

Nasze cele realizujemy w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego wspierania się, zdrowej rywalizacji

przy jednoczesnej dbałości o harmonijny rozwój dziecka.

Wyróżnia nas oryginalność stosowanych metod, profesjonalizm, potrzeba doskonalenia się,

twórcze działanie, oraz nowoczesna baza dydaktyczna.

Naszą dewizą jest dobro dziecka. 

 

Wizja Szkoły 

 

"Chcemy, aby nasi uczniowie wiedzieli,

co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze"

Dążymy do tego, aby:

uczniowie - byli wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszej edukacji

i życia we współczesnym świecie;

rodzice - włączali się w życie szkoły, wspierając nauczycieli i swoje dzieci,

aby wspólnie osiągnąć sukces edukacyjny i wychowawczy;

nauczyciele - stale poszukiwali twórczych metod sprzyjających

wszechstronnemu rozwojowi  każdego ucznia

na miarę jego możliwiści i potrzeb;

szkoła - była postrzegana w środowisku lokalnym jako miejsce bezpieczne

i rozwijające pasje i zainteresowania dzieci.

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 285 

im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

na lata 2012 – 2017.doc

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie
    Turmoncka 20, 03-254 Warszawa
  • tel/fax 22-811-40-55
    tel. moduły 22-462-30-70

Galeria zdjęć