Szkoła Podstawowa Nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie
 
Strona główna
   

O szkole

Nasza szkoła

Misja Szkoły 

 

Hasłem przewodnim Szkoły Podstawowej Nr 285

im. Jana Marcina Szancera jest:

 

„Dobre wychowanie, rzetelna nauka i wszechstronny rozwój”,

 

bo tylko umiejętne scalanie tych trzech elementów gwarantuje pełny sukces w przygotowaniu młodego człowieka do podjęcia nauki na poziomie gimnazjum.

Jesteśmy Szkołą Podstawową Nr 285 im. Jana Marcina Szancera z siedzibą przy ulicy Turmonckiej 20 w Warszawie.

Posiadamy bogate tradycje inspirowane twórczością naszego patrona. Stwarzamy tu warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka, które pragnie rozwijać swoje zainteresowania dla dzieci uzdolnionych: plastycznie, ruchowo, muzyczne. Prowadzimy naukę języków obcych już od klasy I. Szczególną opieką otaczamy uczniów wymagających pomocy zarówno dydaktycznej, społecznej jak i opiekuńczej.

Wspólnie z rodzicami chcemy stworzyć szkołę, w której każdy z nas czułby się dobrze i mógłby osiągnąć sukcesy na miarę swoich możliwości. Nasze cele realizujemy etapami w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego wspierania się, zdrowej realizacji przy jednoczesnej dbałości o harmonijny rozwój ducha i ciała.

Wyróżnia nas oryginalność stosowanych metod, profesjonalizm, potrzeba doskonalenia się, twórcze działanie, oraz nowoczesna baza dydaktyczna.

Naszą dewizą jest dobro dziecka.