Szkoła Podstawowa Nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie
 
Strona główna
   

Z życia szkoły

Konkursy dzielnicowe/ogólnopolskie

 

  XI Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

              regulamin_turniej_szachowy_2014.doc

Opiekunem szkolnej grupy uczestników turnieju jest p. Dorota Pszkit.

Zgłoszenia do udziału w turnieju (grupa „A” i „B”) prosimy kierować do szkolnego opiekuna do 22 marca. Wyjście na turniej 29 marca (sobota) spod szkoły o godz. 9.20.

Uczniowie zabierają 2 bilety ulgowe oraz prowiant.

 

Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny "Mali ekolodzy"

dla uczniów klas III

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Marianna Zwęglińska

 

 

Dzielnicowy Plastyczny Konkurs Ekologiczny "Ekologiczna Pisanka"

dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (I kategoria 5 - 7 lat i II kategoria 8 - 10 lat)

 

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Jolanta Zienkiewicz - Ebing

 

Miejski Literacki Konkurs Ekologiczny "Ekologia wokół nas" dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (uczęszczających do klas II i III)

regulamin

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p.Anna Raszkowska

 

Miejski Plastyczny Konkurs Ekologiczny "Ekologiczna Moda"

dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 0 i I)

regulamin

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Elżbieta Skrzek

 

 

Konkurs dla nauczycieli przedszkoli i klas I - III szkół podstawowych m. st. Warszawy

na scenariusz gry terenowej

regulamin

 

XX Międzyszkolny Konkurs Wokalno - Muzyczny "Debiuty 2014"

regulamin

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialny jest p. Tomasz Strąk

 

IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego "Targówek 2014"

regulamin

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Dorota Gutowska - Gumowska

 

 

 

 

"Mistrz ortografii" - XI edycja Dzielnicowego konkursu Ortograficznego

ort_regulamin_dzielnica_2014

zgloszenie_SP_2014.doc

zgoda_2014.doc

 

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Marianna Zwęglińska

 

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka 2014”  “Święto Wiosny”

Plakat_Sloneczna_Zakladka_2014_RP.pdf

REGULAMIN_KONKURSU_Sloneczna_Zakladka_Edycja_2014.pdf

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_Sloneczna_Zakladka_2014..pdf

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Hanna Funk

 

M I E J S K I  KONKURS  POLONISTYCZNY ZNAM  MITOLOGIĘ DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

REGULAMIN_2014-_Znam_mitologie.doc

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Anna Prusaczyk

 

 

 

       

 

 WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY

 

„ZACZAROWANE OGRODY JANA MARCINA SZANCERA”

 

 

 

       Zapraszamy uczniów klas I – VI szkół podstawowych do wzięcia udziału

w szóstej edycji

Warszawskiego Konkursu Plastycznego

„Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera”.

 

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 20

Tel/fax. /22/ 811 40 55

 

 

CELE KONKURSU:

 • nawiązanie do bogactwa ilustratorskiego Patrona naszej szkoły Jana Marcina Szancera,
 • rozbudzanie wrażliwości plastycznej,
 • poszerzanie znajomości technik malarskich,
 • promocja ucznia zdolnego – prezentacja poziomu artystycznego prac,
 • konfrontacja pracy i osiągnięć nauczycieli plastyki.

 

WARUNKI KONKURSU:

 • w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI warszawskich szkół podstawowych,
 • praca ma być wykonana samodzielnie i nie może być powtórzeniem istniejących dzieł,
 • każdy uczestnik może wykonać jedną pracę,
 • szkoła może zgłosić 10 prac / po 5 w każdej kategorii wiekowej/,
 • format prac A3 lub A4, oprawione w passe - partout /wykonane z kartonu/,
 • technika:
 • - rysunkowa /piórko, tusz lub czarny długopis albo cienkopis/,
 • - mieszana /rysunek tuszem + akwarela/,
 • na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:
 • - imię i nazwisko ucznia,
 • - wiek i klasę,
 • - tytuł utworu,
 • - imię i nazwisko opiekuna,
 • - adres i telefon szkoły,
 • szkoła nie zwraca prac laureatów,

·         prosimy o dostarczenie listy uczestników (wydruk komputerowy),

·         prace bez kompletnych danych nie wezmą udziału w konkursie,

 

KRYTERIA OCEN PRAC KONKURSOWYCH:

 

·         interpretacja własna tematu,

·         walory artystyczne i kompozycja,

·         swobodne posługiwanie się wybranymi technikami,

·         estetyka wykonania,

prace będą oceniane w kategoriach klas I – III i IV – VI

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 14.02.2014r.

 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni spośród przedstawionych prac najlepiej wykonane ilustracje, ich autorzy otrzymają nagrody

i wyróżnienia, a prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród placówki zostaną powiadomione faxem.

 

 

Przeczytajcie wybrany tekst i zilustrujcie go przy użyciu środków plastycznych stosowanych

przez patrona naszej szkoły Jana Marcina Szancera.

 

Ewa Szelburg – Zarembina

 

„Królestwo bajek”

 

„…Pani… szła teraz wolno przez łąkę, pod jedwabną czerwoną parasolką… Szła w białej, powłóczystej sukni,

spod której  błyskały w słońcu świecące pantofelki… Szła owiana przedziwnym różowawym blaskiem.

Nad jej czerwoną parasolką, jak nad kwiatem do słońca rozkwitłym, tańczyły motyle i łątki,

za nią biegły w pokłonach zastępy łąkowych rumianków, smółek, jaskrów i dygotliwych trawek…”

 

***********************************

 

 Marcin Brykczyński

 

      „ 12 kolorów”

 

                                                              „Szary”

 

W pewnym bardzo starym domu,

w szafce od zegara,

mieszka sobie po kryjomu

mała myszka szara.

 

W dzień zabawia się wesoło

z  miłą mysią parą

i wychodzi, gdy wokoło

robi się już szaro.

 

Zjada w kuchni coś ukradkiem

i umyka potem,

by nie spotkać się przypadkiem

z wielkim szarym kotem.

 

A gdy noc już jest na świecie

I kot zaśnie w ciszy,

to do rana mu na grzbiecie

tańczą szare myszy.

 

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

 

p. Ewa Dąbrowska                         668 199 709

p. Iwona Płusa                                503 324 565

p. Marianna Zwęglińska                691 303 075

 

Karta_zgloszeniowa.docx

 

 

 

     Warszawski Konkurs Czytelniczy

„Magia lektur”

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie


zachęca uczniów kl. IV-VI warszawskich szkół podstawowych do wzięcia udziału

 

w Warszawskim Konkursie Czytelniczym „Magia lektur”,

 

który od roku szkolnego 2010/2011 jest objęty honorowym patronatem

 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

 

                 

Celem rywalizacji będzie:

 • próba zmiany spojrzenia na lektury obowiązkowe;
 • uwrażliwienie na wartości moralne obecne w świecie literackim;
 • wyzwolenie potrzeby wielopłaszczyznowej interpretacji dzieła literackiego, np. poprzez plastykę, muzykę, mimikę;
 • zaproszenie do odwiedzenia świata powstałego w wyobraźni artysty;
 • upowszechnienie czytelnictwa;
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także czytania refleksyjnego, osadzającego lekturę w szerszym kontekście;
 • zachęcanie do wnikliwej lektury książki.

 

Regulamin konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI. Przebiega w II etapach.
 2. Uczestnicy startujący w pierwszym etapie szkolnym mają za zadanie przeczytać książkę Antoniny Domańskiej „Historia żółtej ciżemki”, zapoznać się z historią ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Krakowie i rozwiązać test wielokrotnego wyboru. Do etapu międzyszkolnego przechodzi jeden uczeń z najwyższą punktacją z każdej startującej szkoły.
 1. Nauczyciele zgłaszają chęć udziału danej szkoły w konkursie do dnia 14 lutego 2014r. W tym celu wypełniają załączony formularz i przesyłają na adres mailowy: nulka1003@o2.pl
  lub as19as@gazeta.pl. Do szkół, które zgłoszą udział w konkursie, zostanie przesłany drogą elektroniczną test wraz z kluczem odpowiedzi. Etap szkolny powinien się odbyć w dniach 3-5 marca 2014r. Testy uczniów sprawdzają nauczyciele – opiekunowie uczniów startujących w konkursie.
  Do 10 marca 2014r. do organizatora powinien dotrzeć protokół  przebiegu konkursu według wzoru dostarczonego z testem.
 2. W sytuacji, gdy powstaną trudności z wyłonieniem jednego zwycięzcy (np. czworo uczniów uzyska tę samą wysoką liczbę punktów), szkolny organizator powinien przeprowadzić dogrywkę w formie  2. części testu wielokrotnego wyboru, który zostanie dostarczony wraz z testem podstawowym.
  W etapie międzyszkolnym może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.
 3. Etap międzyszkolny będzie miał charakter turnieju, który odbędzie się 14 marca 2014r.
  o godz. 10.00 w sali
  konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Uczniowie staną do rywalizacji w konkurencjach związanych z treścią książki Antoniny Domańskiej „Historia żółtej ciżemki” oraz z historią ołtarza Wita Stwosza i kościoła Mariackiego w Krakowie. Pytania konkursowe mogą dotyczyć także podstawowej znajomości najciekawszych miejsc/ zabytków
  w Krakowie. Uczestnicy powinni wykazać się spostrzegawczością, refleksem, dobrą pamięcią, umiejętnością skojarzeń, a przede wszystkim znajomością lektury.
 4. Dla uczestników II etapu konkursu oraz ich opiekunów przewidziane są dyplomy pamiątkowe. Zdobywcy miejsc I - III otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
 5. W przypadku zgłoszenia dużej liczby szkół organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formuły    II etapu po wcześniejszym powiadomieniu uczestników. Zagadnienia konkursowe nie ulegną zmianie.  

 

Lektura:

 

 I etap:

 

II etap:

tak jak w I etapie oraz

 

Karta_zgłoszenia_magia_2014.docx

 

Kartę zgłoszenia proszę przesłać pocztą elektroniczną
do 14 lutego 2014r. na adres nulka1003@o2.pl lub as19as@gazeta.pl

 

Informacje:

Agnieszka Sawa         Anna Prusaczyk

tel.667 435 393           tel.608 459 184

as19as@gazeta.pl    nulka1003@o2.pl

   Szkoła Podstawowa nr 285

ul. Turmoncka 20

03-254 Warszawa

tel./ faks (22) 811 40 55

 

 

 

„OPOWIADAMY

POLSKIE BAŚNIE I LEGENDY

Konkurs międzyszkolny

objęty patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

  

Zapraszamy uczniów klas 1 – 6 szkół podstawowych

do wzięcia udziału w konkursie pięknego opowiadania.

 

organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 20

tel. (0-22) 811-40-55

cele:

-     ćwiczenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną

-     propagowanie wśród uczniów piękna języka polskiego

-     budzenie zainteresowań polskimi baśniami i legendami

-     rozwijanie wyobraźni

-     rozwijanie umiejętności oratorskich 

 

regulamin:

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej Dzielnicy Targówek.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

-        klasy 1 - 3

-        klasy 4 - 6

3. Do finału każda szkoła może zgłosić po dwie osoby w każdej kategorii.

4. Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne mające na celu wyłonienie finalistów.

5. Uczeń:

-        przygotowuje opowiadanie dowolnej polskiej baśni lub legendy (do konkursu nie będą dopuszczone baśnie lub legendy, których polscy pisarze są tylko autorami kolejnych wersji tekstu (np. „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia” itp.).

-        opowiada własnymi słowami, nie cytuje wypowiedzi bohaterów (tylko narracja)

-        stara się wybrać mniej popularne baśnie i legendy, będą one wyżej punktowane.

-        wypowiedź może trwać 4 - 5 min.

 

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

 

-        Etap szkolny -  szkoły ustalają we własnym zakresie

-        Finał międzyszkolny: 11 marca 2014 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20

-        Rozdanie nagród: 28 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20

 

Zgłoszenia prosimy składać do dn. 6 marca 2014r.

karta_zgloszenia(1).doc

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 20

tel. fax. (0-22) 811-40-55

(dla biblioteki)

 

Szczegółowych informacji udzielają

 

p. Katarzyna Tanert, tel. (22) 811-40-55

p. Anna Heinrich, bibliotekaszancer@gmail.com

 

 Tytuły zbiorów polskich baśni i legend, pomocnych w doborze tekstów:

- Klechdy domowe. Podania i legendy polskie

 - Baśnie polskie

- Bajarz polski

- Za górami, za lasami – J. Porazińska

- Legendy warszawskie – A. Oppman

- Legendy i podania polskie – M. Orłoń, J. Tyszkiewicz

- U złotego źródła. Baśnie polskie – H. Wortman

- Czarodziejska księga – J. Porazińska

- Baśnie i legendy kaliskie

- Legendy starego Krakowa

- Bajki tatrzańskie

 

 

WARSZAWSKI KONKURS ZESPOŁÓW TANECZNYCH

DZIECI I MŁODZIEŻY

„PIRUET”

 

 

Zapraszamy uczniów  szkół  podstawowych, gimnazjów oraz liceów do wzięcia udziału

w przeglądzie grup tanecznych.

 

W dniu 28 stycznia 2014r.

odbędzie się Warszawski Konkurs Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży „Piruet”.

 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: do 22 stycznia 2014 r.

 

REGULAMIN KONKURSU GRUP TANECZNYCH

Organizatorzy:

·        Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera

ul. Turmoncka 20

03-254 Warszawa

tel. (o-22) 811-40-55

·        Współorganizatorem konkursu jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Targówek m.st Warszawy

 CELE KONKURSU:

·        Promocja dziecka zdolnego, prezentacja poziomu artystycznego grup;

·        Konfrontacja pracy i osiągnięć nauczycieli i uczniów, wymiana doświadczeń;

·        Upowszechnianie kultury tańca;

·        Promocja stylu spędzania czasu wolnego – taniec, sport;

 WARUNKI KONKURSU:

·        Konkurs przewidziany jest dla formacji tanecznych z podziałem na grupy wiekowe:

- uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

- uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

- uczniowie klas gimnazjalnych

- uczniowie liceów

·        Grupy z klubów tańca będą prezentowały swoje układy w oddzielnej kategorii

·        Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres szkoły wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 22 stycznia 2014 r.;

·        Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkolnych grup amatorskich

i formacji tanecznych (ocenianych w odrębnej kategorii);

·        Organizator zastrzega sobie prawo w razie niskiej frekwencji do łączenia kategorii wiekowych;

·        Organizator zapewnia dyplomy, które będą przyznawane laureatom do 6 miejsca

i nagrody rzeczowe dla laureatów od 1 do 3 miejsca oraz Puchar Grand Prix Burmistrza Dzielnicy Targówek;

·        Każdy tancerz może być członkiem jednego zespołu tanecznego;

·        Koszt dojazdu, ubezpieczenia uczniów pokrywa instytucja delegująca;

·        Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

·        Formacja taneczna składa się z grup od 7 – 20 osób;

·        Wybór stylu tańca jest dowolny (taniec nowoczesny, współczesny, towarzyski, jazzowy, zespoły cheerlaederek, brodway);

·        Obowiązują własne nagrania na opisanej płycie CD (nazwa i czas trwania oraz nr szkoły);

·        Czas trwania prezentacji 1,5 – 2,5 minuty;

·        Organizator zapewnia opiekę medyczną;

Prosimy o dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych w terminie, gdyż związane jest to z ustaleniem prawidłowej

organizacji konkursu.

 

Karta_zgloszenia.doc

 

Zabierzcie nas w zaczarowany świat tańca.

 

 

X Dzielnicowy konkurs kolęd i pastorałek przedszkolaków "Hej kolęda, kolęda"

 

Regulamin.pdf

 

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Jolanta Zienkiewicz - Ebing.

 

 

Warszawskie Olimpiady Języka Angielskiego

 

 

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Agnieszka Gołębiewsa

 

 

Konkurs "Wesołe owoce i warzywa" organizowany przez Agencję Rynku Rolnego

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zakładki do książki.

 

Regulamin

 

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Edyta Adamiak

 

 

Konkurs diecezjalny dla szkół podstawowych 2014

 

konkurs_diecezjalny.pdf

 

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Teresa Banaszek

 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Matematycznych "Mały Pitagoras - 2014"

 

Regulamin konkursu

 

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Hanna Klimkowska

 

 

V Warszawski Konkurs Historyczny "Sport polski w czasie II wojny światowej

 

konkurs_historyczny.pdf

 

 

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Marta Skonieczna

 

 

VIII edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na najpiękniejszą kartkę świąteczną

 

regulamin_kartka.pdf

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Iwona Płusa

 

Już to wiem - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Zintegrowanej dla uczniów kl. 3

 

Zapraszamy uczniów klas 3 do wzięcia udziału w VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Zintegrowanej. Temat przewodni konkursu brzmi: "Warszawa - moje miasto". Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej.

 

Na terenie szkoły za organizację konkursu odpowiedzialna jest p. Katarzyna Grudzień - Kuczyńska

 

 

V Konkurs Wokalno - Recytatorski Poezji K.I. Gałczyńskiego "Ojczyzną moją jest muzyka..."

 

Zapraszamy uczniów do udziału w V Konkursie Wokalno - Recytatorskim Poezji K.I. Gałczyńskiego "Ojczyzną moją jest muzyka..." Konkurs przebiega pod honorowym patronatem Pani Kiry Gałczyńskiej - córki Poety. Wszystkie szczegóły można znaleźć w załączonym regulaminie. Organizatorzy - Szkoła Podstawowa nr 42 im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie.

 

(Ojczyzna_moja_jest_muzyka_2013_regulamin).pdf

 

Za organizację konkursu na terenie szkoły odpowiedzialne są:

 

w kl. I-III - p. Anna Raszkowska,

 

w kl. IV-VI p. Iwona Kobieracka.

 

 

Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty

w roku szk. 2013/14

 

 

 

    

 

  Dzielnicowy konkurs plastyczno – ortograficzny   

 

Dzieci uczęszczające na zajęcia terapii pedagogicznej zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – ortograficznym organizowanym na terenie naszej szkoły. Tegoroczny konkurs obejmuje  zakres pisowni wyrazów z „ó”.

Klasy II – III: praca plastyczna przedstawiająca trudność ortograficzną w danym wyrazie („ó” niewymienne) np.: żółw.

Klasy IV – V: praca plastyczna przedstawiająca wybrane reguły pisowni wyrazów z „ó” np.: rysunek przedstawiający wyrazy z zakończeniami –ów,
-ówka, -ówna itp.

Klasy VI: mapa mentalna obejmująca wszystkie zasady pisowni wyrazów z „ó”.

Format i technika pracy są dowolne.

Gotowe prace prosimy zgłaszać do wychowawców klas lub nauczycieli terapii pedagogicznej – p. Karaś i p.Jóźwik (sala 51) do dnia 07.10.2013r.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Plastyczno - Ortograficznego

 

 

        Konkursy o tematyce szachowej

 

W bieżącym roku szkolnym Szkoła przystąpiła do realizacji warszawskiego pilotażu ogólnopolskiego projektu 

 

EDUKACJA POPRZEZ SZACHY W SZKOLE

„Wars i Sawa grają w szachy”

W związku z tym społeczność szkolna została zaproszona do udziału w zamkniętych konkursach o tematyce szachowej:

•„Najpiękniejsza bierka szachowa"  konkurs dla indywidualnych uczniów uzdolnionych plastycznie.

 „Strój inspirowany szachami" - konkurs dla zespołu uczniów reprezentujących szkołę. W jego składzie mogą się znaleźć dzieci o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach, które wejdą w rolę członków grupy organizującej profesjonalny pokaz mody.

• „Logo warszawskiego pilotażu" - konkurs dla nauczycieli wszystkich specjalności, dla pracowników szkoły i rodziców uczniów.

 Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod linkiem: 

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa

Termin nadsyłania prac upływa:

„Strój inspirowany szachami" - 13 września

Najpiękniejsza bierka szachowa" - 20 września

Logo warszawskiego pilotażu" – 20 września

Prosimy zainteresowanych udziałem o dostarczenie prac do p. Doroty Pszkit (s.14).

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach!

Życzymy twórczych pomysłów!